Anh Quang Ha Trung Trading Joint Stock Company

Phone: 043.7475.288

Quality First - Service Perfect

ANH QUANG HA TRUNG

Quality First - Service Perfect

ANH QUANG HA TRUNG

Quality First - Service Perfect

ANH QUANG HA TRUNG

AQHT Money Transfer

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐÃ GHÉ THĂM DỊCH VỤ KIỀU HỐI CỦA ANH QUANG HÀ TRUNG – AQHT

Được phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, AQHT thực hiện các nghiệp vụ chi trả kiều hối với thủ tục đơn giản, thuận tiện, chi phí thấp và đảm bảo tin cậy. Chúng tôi đảm bảo nhận và chi trả tiền chính xác đến người thân, bạn bè của bạn trong bất kỳ thời gian nào và ở đâu. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng khi ghé thăm và sử dụng dịch vụ chi trả kiều hối của AQHT.